Parterapi

Parterapi handler om at blive opmærksom på og arbejde med de ofte automatiske og negative mønstre, der opstår imellem jer, og som stjæler jeres kontakt og intimitet. Vi kender typisk vores egne oplevelser og erfaringer, når vi mærker fastlåstheden og hårdknuden. Det vi ofte overser, er, at netop vores måde at håndtere disse svære følelser på, kan ramme vores partner. Dette kan skabe en negativ spiral, hvor vi kommer længere og længere væk fra både os selv og hinanden.

I parterapien kan vi sammen arbejde målrettet på at gøre jer det bedste team om mønstrene og dermed frigøre de kærlige følelser, der af gode grunde har fået svære vilkår. I parterapien hjælper jeg jer til at se mønstrene og forstå grundlaget for jeres måder at håndtere mønstret på. Dermed kan vi hele de sår, mønstrene har skabt, og hjælpe jer til sammen at gå nye veje, når I møder udfordringer, uenigheder og kriser. Når I kan håndtere mønstret, træder det i baggrunden, så der bliver mere plads, mere fleksibilitet og mere liv i jeres parforhold. I min forståelse af parterapi er der ingen skurke, men menneskelige følelser og gode grunde til at reagere, som vi gør. Det særligt unikke ved parterapien, er den enestående mulighed for at arbejde med noget af det, der er allersværest, med en partner, der har en ganske særlig betydning for os. Netop den kraft, der ligger i mødet med os selv og vores partner, fungerer som et særligt effektivt drivhus, der kan bidrage til både personlig vækst og nye, unikke erfaringer med at være der for hinanden.

Det kan jeg tilbyde

Parterapi

Travle liv, ydre pres og gamle erfaringer kan slide på selv det mest velfungerende parforhold. Vi skræddersyer et parterapeutisk forløb, så vi effektivt og omsorgsfuldt går efter det I længes efter, men som er svært at opnå på egen hånd.

ParIntensiv

En hel dag med fordybelse til dig og din partner. ParIntensiv er til jer, der gerne vil hurtigt i dybden med jeres mønster, og få øje på hinanden igen. Måske bor I længere væk geografisk, men ønsker jer en specialiseret hjælp. Måske har travle liv, hvor I ønsker at rive en hel dag ud af kalenderen til hinanden. Vi abejder effektivt og omsorgsfuldt, og undervejs holder I en god frokostpause sammen.  

Online terapi

Parterapi hjemme i din egen stue. At leve i en pandemi har lært os, at vi også kan arbejde terapeutisk uden at sidde i samme rum. Online parterapi kan være en mulighed for jer, der bor geografisk langt væk, men ønsker jer en specialiseret parterapeut, eller jer som har brug for den fleksibilitet, et onlineforløb giver. Terapien foregår via en sikker, digital platform. 

Almindelige parforholdsproblemer, jeg kan hjælpe jer med

de samme konflikter om og om igen

Mange par fortæller om oplevelsen af at køre rundt i de samme konflikter uden at komme videre. For nogle kan det udvikle sig til høj grad af konflikt, og det kan føles som om vrede og eksplosive udbrud ligger om hvert hjørne. For andre er det kommunikationen imellem jer der er svær, hvilket efterlader jer i situationer hvor I føler jer misforståede og ude af stand til at snakke om tingene på en måde, der bringer jer tættere på hinanden

Gnisten er væk

Nogle par oplever, at følelsen af at være kærester er forsvundet, eller er blevet en sjælden gæst. Måske har den ene eller I begge trukket jer. Et godt mål for mange par er at komme tættere på hinanden, fordybe relationen og tænde gnisten igen.

Utroskab & svigt

Utroskab kan efterlade mange par i mistillid og med vanskeligheder i at genoptage parforholdet og intimiteten. Det kan også være, at gamle svigt eller svære oplevelser imellem jer kan dukke op til overfladen igen og igen, når I får det svært - og det dræner energien i parforholdet og kan føles slidsomt og magtesløst.

Sex & intimitet

Det er helt almindeligt, at der indimellem er perioder med mindre sex og /eller intimitet i et parforhold - og måske er det helt OK med jer begge to. Der, hvor det kan blive svært, er hvis det at finde hinanden seksuelt opleves som vanskeligt for mindst en af jer - eller at det er helt ophørt, måske fordi det er forbundet med frustrationer og følelser af afvisninger eller forkerthed. Det kan også være, at en eller I begge længes efter en anden slags intimitet og kontakt, men det er svært at finde derhen på egen hånd.

Tvivl & skilsmisse

Nogle gange kan det bedste for parforholdet og begge parter være at gå hver til sit - men hvornår er det? Afklarende samtaler er til jer, hvor den ene eller begge parter er i tvivl, om I skal bryde parforholdet. Skilsmisserådgivning er til jer, der ønsker at blive skilt, og gøre det på bedst mulig måde for hinanden og/eller børnene.

Forældreskab med forhindringer

At være forældre sammen, hvad enten det er i en klassisk kernefamiliestruktur eller i en sammenbragt familie, er på en og samme tid utroligt meningsfyldt og en kæmpe udfordring for parforholdet. Måske er I uenige om, hvordan I møder børnene, måske er I endt med at være mere samarbejdspartnere end kærester, eller måske har et eller flere af jeres børn vanskeligheder, der slider på parforholdet? Der kan også være efterfødselsreaktioner hos en eller begge, som trækker spor ind i jeres parforhold og familieliv.

Hamsterhjulet

Noget af det, der kan føles magisk i starten af et parforhold, er følelsen af at have mødt et helt særligt menneske, og det hele dufter og smager af forelskelse. Derfor kan det også være sorgfuldt at mærke, at hamsterhjulet, madpakkerne og hverdagen måske har overtaget, og den ene dag tager den anden uden at I mærker den helt særlige betydning, I har for hinanden. Vi kan komme til at leve af krummer i vores parforhold - og på sigt kan det være et faresignal, hvis vi ikke tager os tid til at pleje og give næring til hinanden og det særlige rum imellem os.

Hyppigt stillede spørgsmål

Konkret tager jeg udgangspunkt i en parterapeutisk model, hvor vi mødes sammen første gang i 90 min. og sporer os ind på jeres parforhold, hvad der går godt, det der bliver svært og det I ønsker med forløbet. Anden gang udgøres af to individuelle samtaler af 45 minutter og til sidst 30 min sammen, hvilket hjælper mig til at forstå jer begge og som forskningen peger på, gør parterapien mere effektiv. Derfra har vi en fælles plan for det forløb, der kan passe til jer, og alle sessioner vil som hovedregel foregå i fællesskab, med en varighed af 90 min. 

Længden af et forløb varierer, alt efter det I ønsker og jeres situation. Forskning og klinisk erfaring peger på, at det især ved hyppige konflikter, megen fastlåsthed eller parallelle, distancerede liv kan være vigtigt at starte forløbet med en vis frekvens (ugentligt/hver. 14 dag), så I hurtigt får en følt erfaring med forandring.  Dernæst kan vi gå over til længere intervaller imellem sessionerne. Jeg er optaget af, at forløbet så vidt muligt skal passe til jer, og det sted i livet  I  står. 

Måske har I tvivl, om terapien kan hjælpe, måske er der dårlige erfaringer med terapi – eller måske er det bare svært at forestille sig at tage hul på noget af det allermest følsomme sammen med en psykolog. Forskningen peger faktisk på, at par i gennemsnit venter 6 år, fra de oplever problemer, til de opsøger hjælp – og i den tid falder parforholdskvaliteten  oftest og tvivlen på parforholdet kan stige. Det er også helt almindeligt, at den ene part er mere tændt på parterapien end den anden. Det har jeg både stor forståelser for og erfaring med at håndtere, så begge jeres behov bliver forstået og respekteret. 

Det er min erfaring, at der for en del par i starten er en naturlig blufærdighed i at invitere en tredje part helt tæt på noget så privat og følsomt som  vores parforhold. Det er for mig helt forståeligt –  og helt i orden! Jeg tager mig godt at det ved at være særligt opmærksom på, hvad I har brug for, så I  kan føle jer trygge og godt tilpasse. Terapien foregår i et fortroligt rum, og jeg er underlagt Nordiske Psykologers etiske chartre, som blandt andet indebærer tavshedspligt.